eps
info@eps.net | www.eps.net
Akce » Produkty » Ostatní zařízení » Užitková Vozidla
eps event spot Production Vehicles

Užitková Vozidla

S větší efektivitou a mobilitou s flotilou eps

Podrobnosti

Užitková Vozidla
Naše užitková vozidla Vám umožní nejen zkrátit transportní časy v průběhu trvání
akcí, ale zajistí Vám rovněž i bezpečný a pohodlný přesun umělců a VIP osob. Vozidla
Gator a další typy vozidel Vám pomohou dostat se suchou nohou až k cíli, dokonce
i přes těžce překonatelný, měkký terén.
Na přání nabízíme také vozidla s potvrzením, které připouští jejich jízdu po silnicích a
to i s odpovídajícím pojištěním. Díky tomu může být Vámi pronajatá flotila používána
rovněž i v silničním provozu, pokud samozřejmě řidič má řidičský průkaz odpovídající
kategorie.
Značná část našich vozidel je vybavena tažným zařízením. Ve spojení s našimi
přívěsy pak můžete převážet doplňkový náklad až na místo určení.
Vozidla jsou transportovány na speciálních transportních konstrukcích nebo na
paletách.
Do flotily eps se řadí následující vozidla:
• Vozidla Gator
• Golfové vozíky s 2,4 nebo 6 místy k sezení
• Užitkové automobily
V závislosti na modelu a použití nabízíme modely s elektrickým nebo benzínovým
pohonem.
Jestliže nedisponujete hydraulickým zvedákem sloužícím k vykládce vozidel,
zorganizujeme, v závislosti na dostupnosti, dodávku s mobilní vykládkovou rampou.
Dodávka i zpětné odebrání vozidel mohou být realizovány společně s transportem
jiného zařízení eps – úsporně a z jednoho zdroje.

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/