eps
info@eps.net | www.eps.net
Akce » Produkty » Systém ochrany podloží » Arena Panels
eps event spot Arena Panels

Arena Panels

Systém podloží uzpůsobený pro pohyb těžkých vozidel a přátelský pro pěší

Obrázky

Filmy

Ke stažení

Technická data

Materiálhliník vyráběný metodou kontinuálního lití
Rozměry (d x š x v)2,15 x 3,00 x 0,048 m
Hmotnostcca. 190,00 kg panel
Povrchlehce profilovaný, zcela zapuštěné spojovací
šrouby, příznivý pro chodce
Vybavení příslušenstvímenkamat nebo goe-textilní materiál
Zatíženíprostupná pro vozidla do 12 t zatížení náprav
Transport838,50 m² (125 Arena Panels)
nákladní auto 13,60 m

Podrobnosti

Oblasti Použití


Arena Panels jsou používány na fotbalových stadiónech a také na jiných sportovních
arénách. Zajišťují optimální rozložení zatížení v oblastech, na kterých je nezbytný
pohyb těžkých vozidel po citlivém podloží, protože je to zapotřebí pro montáž a
demontáž.

 


Vlastnosti


Po oboustranném sešroubování Arena Panels vzniká uzavřený a rovný povrch,
díky kterému získáváme optimální rozložení zatížení a nosnost existujícího podloží
může být optimálně využita. Navíc pak lehce profilovaný povrch a na celém povrchu
zapuštěné šrouby umožňují používat Arena Panels rovněž i jako pevné podloží
v místech, která jsou určena pro diváky. Pomocí použití odpovídající rampy a
uzavřeného přechodu do našich systémů ochrany povrchu Terraplas a Rollaway je
garantován vznik systému bez ostrých boků, který vytváří ochranu proti klopýtnutí.
Odpovídající výběr zatížení a speciálních nástrojů pro ukládání umožňuje, aby Arena
Panels byly montážním týmem montovány ručně. Pro bezpečné rozložení a přivezení
panelů je používán pouze vysokozdvižný vozík.

 


Opce Nabídky


Arena Panels jsou dostupné nejen v rámci námi poskytované komplexní služby,
která zahrnuje transport a služby montážního týmu, ale můžete rovněž spoléhat na
pomoc vyškolené osoby, která vykonává dozor. V rámci opce nabízíme jako doplňující
ochranu podloží enkamat, geo-textilii (vlákninu).

 

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/