eps
info@eps.net | www.eps.net
Akce » Produkty » Systém ochrany podloží » HD Panels
eps event spot HD Panels

HD Panels

Systém provizorních cest na staveništích

Obrázky

Filmy

Ke stažení

Technická data

Materiálhliník vyráběný metodou kontinuálního lití
Rozměry (d x š x v)2,50 x 3,05 x 0,043 m
Hmotnostca. 396,00 kg panel
Povrchprofilovaný, pro optimální trakci
Vybavení příslušenstvímgoe-textilní materiál (vláknina)
Zatíženíprostupná pro vozidla do 12 tun hmotnosti na
nápravu
Transport420,00 m² nebo 138,00 bm (55 panelů HD)
nákladní auto 13,60 m

Podrobnosti

Oblasti Použití


Panely HD mohou být používány v mnoha oblastech: od oblasti staveniště a
rozšiřování cest, až po montážní plochy. Panely HD garantují stabilní a pevné podloží
pro těžká vozidla, jako jsou například: jeřáby nebo nákladní automobily. Narušení
horní vrstvy podloží je možné minimalizovat díky použití geo-textilií (rouno), které
je potřebí použít jako doplňkové podloží. Panely HD díky tomu splňují požadavky s
ohledem na ochranu životního prostředí, protože zajišťují ochranou citlivé povrchy.

 


Vlastnosti


Po sešroubování panelů HD vzniká povrch, který je rovný jak s ohledem na délku
tak i na šířku a díky kterému jsou zatížení optimálně rozložena. Nosnost stávajícího
podloží se zlepšuje, je minimalizováno zahušťování podloží, navíc je možné se vyhnout
vzniku škod na podloží. Silně profilovaný povrch zajišťuje optimální trakci, rovněž i v
případě velmi těžkého terénu. HD Panels jsou pokládány s pomocí automobilového
jeřábu, který je umístěn na konci automobilu, následně jsou šroubovány a již od
okamžiku započetí montáže je díky nim zajištěn bezpečný příjezd.

 


Opce Nabídky


Panely HD můžete obdržet také v rámci námi poskytované komplexní služby na
dlouhodobý pronájem nebo na pronájem krátkodobý. Existuje rovněž možnost
realizovat transport, montáž a demontáž vlastními silami. Z naší strany můžeme
nabídnout montážní instrukci nebo – v rámci opce – podporu našeho školeného
personálu.

 

 

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/