eps
info@eps.net | www.eps.net
Akce » Produkty » Systém ochrany podloží » LD Panels
eps event spot LD Panels

LD Panels

Systémy dočasných cest pro lehčí zatížení

Obrázky

Filmy

Ke stažení

Technická data

Materiálhliník vyráběný metodou kontinuálního lití
Rozměry (d x š x v)20,00 x 3,00 x 0,02 m
Hmotnostcca. 1.340,00 kg / role s délkou 20,00 m
Povrchlehce profilovaný, příznivě přizpůsobený uživatelů
Vybavení příslušenstvímfólie PE, goe-textilní materiál, gumové rohože
Transportna nákladním automobilu (900,00 m² )
se dá umístit 300 bm (12 rolí)

Podrobnosti

Oblasti Použití


Panely LD jsou používány hlavně na podložích, kde je cílem zajistit optimální
rozložení hmotnosti v případě lehčích zatížení. Možnosti použití zahrnují jak výstavbu
dopravních cest na hromadných akcích, tak i příjezdových cest na parkoviště
osobních automobilů. Ve spojení s gumovými rohožemi, které budou použity jako
podklad, jsou panely LD rovněž používány pro účely ochrany citlivých povrchů, jako
je dlažba nebo tartanové povrchy na stadiónech.

 


Vlastnosti


Panely jsou spojovány podélně pomocí šroubů. Tímto způsobem může rovněž i na
volném podloží vzniknout stabilní konstrukce. Díky nevelké tloušťce materiálu, která
je pouze 0,02 m, je minimalizováno riziko klopýtnutí. Lehce profilovaný povrch přináší
to, že panely LD jsou ideální pro vytváření bezpečných přechodů pro pěší, osoby na
invalidních vozících, cyklisty nebo pro zvedací zařízení střední velikosti. Panely LD
jsou dodávány v rolích po 20,00 m a na plochém podloží jsou pokládány ručně s
pomocí zdvižného vozíku. Podloží je již chráněno před počátkem etapy pokládání
panelů.

 


Opce Nabídky


Na základě přání nabízíme dlouhodobý pronájem panelů LD dohromady s úplným
servisem, jakož i pronájem krátkodobý. V případě částečného servisu mohou
být transport, montáž a demontáž panelů realizovány vlastními silami. Na přání
poskytujeme montážní instrukci nebo nabízíme služby osoby vykonávající odpovídajíc
dohled. V rámci opce nabízíme polyetylénovou fólii v charakteru ochranné vrstvy,
která chrání proti výtoku kapalin, nebo také geo-textilní materiál (vlákninu) sloužící k
doplňkovému ochrannému zajištění povrchu.

 

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/