eps
info@eps.net | www.eps.net
Akce » Produkty » Systémy bariér » FORIS Branky Vchodové
eps event spot FORIS Security Gates2

FORIS Branky Vchodové

Výhodné a efektivní při transportu

Technická data

Materiálocel
Rozměryvýška madla: 1,10m
šířka průchodu: 0,60m
šířka průchodu pro invalidní vozíky: 1,00m
šířka spojovacího elementu: 0,60m
šířka elementu závěrečného spojení: 0,30m
délka (smontované): cca 2,90m
Hmotnostcca 110,00 kg
šířka průchodu pro invalidní vozíky cca. 136,00 kg
Transportna paletách, 100 vchodových branek s doplňkovými
elementy na návěsu 13,60 m
1 soubor á 8 bránek na paletě,
8 palet na návěsu (64 bránek)

Podrobnosti

Oblasti Použití


Systémy vchodových branek Foris zajišťují regulovaný, kontrolovaný a bezpečný
vstup veřejnosti na jakoukoliv akci. Vchodové branky jsou používány především v
případě koncertů, festivalů, sportovních akcí, městských oslav a všude tam, kde je
nutné zajistit bezpečný vstup pro větší počet diváků. Pomocí vchodových branek
jsou zajišťovány doplňkové bezpečnostní prostředky při vstupu na akce veškerého
druhu.

 


Vlastnosti


Elementy vchodových branek Foris je možné bez problému spojovat s přenosným
oplocením, lehkými bariérami nebo s policejními bariérami a jsou ideální pro použití
v případě průchodů do odpovídajícím způsobem zajištěných a dočasných území na
akcích. S ohledem na svou vlastní hmotnost a vysokou stabilitu se vchodové branky
Foris osvědčují při velkém tlaku na přední část konstrukce. V rámci opce je možné k
tomuto systému získat také stoly sloužící ke kontrole tašek při vstupu na terén akce.

 


Opce Nabídky


Dle Vašeho přání Vám nabízíme dodání bariér, jakož i jejich montáž a demontáž.

 

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/