eps
info@eps.net | www.eps.net
Akce » Produkty » Systémy bariér » GIGS Branky Vchodové
eps event GIGS Security Gates2

GIGS Branky Vchodové

Potvrzená bezpečnost a kvalita

Obrázky

Filmy

Ke stažení

Technická data

MateriálGIGS:
hliník

GIGS 1,20:
hliník
RozměryGIGS:
výška madla: 1,18m
šířka průchodu: 0,50m
šířka průchodu pro invalidní vozíky: 0,80m
šířka spojovacího elementu: 0,60m
šířka elementu závěrečného spojení: 0,30m
délka (smontované): 2,40 m/1,09m

GIGS 1,20:
výška madla: 1,18m
šířka průchodu: 1,20m
šířka průchodu pro invalidní vozíky: -
šířka spojovacího elementu: 0,60m
šířka elementu závěrečného spojení: 0,30m
délka (smontované): cca 2,40m
HmotnostGIGS:
45,50 - 59,00 kg
(v závislosti na typu)

GIGS 1,20:
79,50 kg
TransportGIGS:
na stojanech po 4 kusy (vybavení na
zvláštních paletách), 72 branky a vybavení
na návěsu 13,60 m

GIGS 1,20:
na stojanech bez kol po 6 kusů (vybavení na
zvláštních paletách), 72 branky a vybavení na
návěsu 13,60 m

Podrobnosti

Oblasti Použití


Systémy vchodových branek GIGS zajišťují regulovaný, kontrolovaný a bezpečný
vstup veřejnosti na jakoukoliv akci. Vchodové branky jsou používány především v
případě koncertů, festivalů, sportovních akcí, oslav ve městech a všude tam, kde
je nutné zajistit bezpečný vstup pro větší počet diváků. Pomocí vchodových branek
jsou zajišťovány doplňkové bezpečnostní prostředky při vstupu na akce veškerého
druhu.

 


Vlastnosti vchodové branky GIGS


Elementy branek jsou zhotoveny ve formě modulového typu konstrukce a mohou
být bez problému spojovány s bariérami GIGS. Všechny elementy jsou vzájemně
sešroubovány, čímž je garantován vysoký stupeň stability a bezpečnosti. Vchodové
branky GIGS jsou stabilní na vliv tlaku jak zepředu, tak i zboku. V rámci opce máme
k dispozici také širší verzi vchodových branek pro invalidní vozíky.

 

Vlastnosti vchodové branky GIGS 1,20


Vchodové branky GIGS 1,20 jsou bezpečnostní branky s dvojí funkcí. Díky širšímu
průchodu 1,20 m, díky rampám po obou stranách, jakož i díky otevřeným nebo
uzamčeným a nastálo upevněným dveřím, mohou být tyto branky rovněž používány
v místech, která jsou určena jako evakuační východy.


Opce Nabídky


Dle Vašeho přání Vám nabízíme dodání bariér, jakož i jejich montáž a demontáž.

 

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/