eps
info@eps.net | www.eps.net
Akce » Produkty » Systémy bariér » Lehké Bariéry
eps event spot Demacration Barriers2

Lehké Bariéry

Univerzální bariéry pro všestranné použití během akcí

Obrázky

Filmy

Ke stažení

Technická data

Materiál2,35 m bariéry:
žárově pozinkovaná ocelová trubka

2,50 m bariéry:
žárově pozinkovaná ocelová trubka
Rozměry2,35 m bariéry:
výška: 1,10 m
šířka: 2,35 m

2,50 m bariéry:
výška: 1,10 m
šířka: 2,50 m

Hmotnost2,35 m bariéry:
cca 18,00 kg
(těžší konstrukce)

2,50 m bariéry:
cca 17,20 kg
(lehčí konstrukce)

Transport2,35 m bariéry:
cca 1.360 bm (580 kusů)
návěs 13,60 m (otevřený)

2,50 m bariéry:
cca 1.500 bm (560 kusů)
baleno na deseti
konstrukcích návěs 13,60 m

Podrobnosti

Oblasti Použití


Lehké bariéry jsou používány jako oplocení v sektorech diváků, oplocení prodejních
míst nebo oplocení různých objektů na území konání akce nebo v halách. Jsou
ideálně vhodné pro oplocování dlouhých úseků cest nebo hraničních linií (cílových),
např. v případě cyklistických závodů, maratónů nebo při akcích ve městech.

 


Vlastnosti


Lehké bariéry bez základny v rozměrech: 2,35 nebo 2,5 m šířky a 1,1 m výšky.
Jednotlivé bariéry jsou stabilně spojovány jak vzájemně, tak i s jinými systémy bariér
eps. Tyto bariéry se ideálně hodí pro umístění reklamních bannerů a transparentů.

 


Opce Nabídky


Dle Vašeho přání Vám nabízíme dodání bariér, jakož i jejich montáž a demontáž.

 

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/