eps
info@eps.net | www.eps.net
Akce » Produkty » Systémy bariér » Přenosné Oplocení
eps event spot Mobile Fences2

Přenosné Oplocení

Rychlé řešení prozatímního oplocení

Obrázky

Filmy

Ke stažení

Technická data

Materiálzinkovaná ocel
Rozměryelement oplocení:
šířka: 3,50 m
výška: 2,00 m nebo 1,20 m

základna oplocení:
délka: 0,72 m
šířka: 0,23 m
výška: 0,16 m
Hmotnostelement oplocení:
cca 24,80 kg (při 2,00 m),
cca 16,20 kg (při 1,20 m)

základna oplocení:
cca 26,10 kg (recyklace),
cca 35,00 kg (beton)
šířka: 0,23 m
výška: 0,16 m
Vybaveníspojovací šrouby, plachta, podporující svorky, rolky vrat,
zajištění proti vysunutí, svorky oplocení, zajišťující svorky,
bannery s označením havarijních výstupů, světla, gumové
svorky
Transportdo cca 812 bm při 8 transportních konstrukcích/
návěs 13,60 m
(29 elementů oplocení/transportní konstrukce)

Podrobnosti

Oblasti Použití


Terén akce, parkoviště nebo oblast staveniště – naše přenosné oplocení zajišťuje,
že každé místo bude zcela bezpečné. Široký sortiment doplňkového vybavení – jako
jsou plachty, podporující svorky, rolky vrat, zajištění proti vysunutí, svorky oplocení,
svorky zajišťující, bannery s označením havarijních východů – to vše způsobuje, že
naše oplocení mohou být použita pro různé účely.

 


Vlastnosti


Všechna oplocení jsou celá pozinkovaná. Drátěné pletivo je připevněno k silnému
trubkovému rámu. Jednotlivé elementy oplocení jsou vzájemně spojovány pomocí
ocelových svorek a šroubů (trnů) M8, což zajišťuje stabilní a bezpečné spojení. Pro
účely zajištění doplňkové stability navrhujeme použít také svorky na oplocení. V
rámci opce nabízíme rovněž možnost zajištění proti zvednutí, které chrání jednotlivé
elementy oplocení před vysunutím ze základu. Elementy našeho oplocení můžete
získat ve dvou variantách: 1,20 m a 2,00 m. Základy oplocení, zhotovené z materiálů,
který pochází z recyklace, zajišťují silnou podporu. Dobře přizpůsobené plastové
plachty blokují pohled na terén akce nebo plochu staveniště a tvoří ideální pozadí pro
reklamní bannery. Jestliže potřebujete havarijní východy, pak Vám můžeme dodat
rolky vrat v rámci doplňkového vybavení.


Opce Nabídky


Speciální transportní konstrukce zajišťují optimální možnost nakládky. Dle Vašeho
přání Vám nabízíme dodání bariér, jakož i jejich montáž a demontáž.

 

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/