eps
info@eps.net | www.eps.net
Akce » Produkty » Systémy pokojů a vybavení interiérů » Přenosné Kontejnery
eps event spot Containers

Přenosné Kontejnery

Individuálně vybavené kontejnery

Podrobnosti

Oblasti Použití


Dočasné kancelářské prostory, ložnice a šatny, zamykané sklady, víceposchoďové objekty, vrátnice a pokladny ve všech populárních rozměrech.

 


Vlastnosti


Nabízíme Vám kontejnery různého druhu přizpůsobené veškerým možným potřebám. Naše nabídka zahrnuje jak objekty jedno-, tak i více-kontejnerové, například pro kanceláře nebo šatny umělců, také nabízíme objekty vícepodlažní vhodné pro staveniště nebo výstavy. Na přání dodáváme také kontejnery skladovací v různé délce (od 3,00 do 12,00 m), také vrátnice a pokladny. Všechny kontejnery
jsou vybaveny zámkem, zásuvkami a elektrickým topením. V rámci opce nabízíme také klimatizační jednotky, které udržují stálou teplotu, vlhkost a odpovídající kvalitu vzduchu a garantují tak příjemné klima uvnitř kontejneru. Rozmístění oken a dveří v každém kontejneru je otázkou dohody. Postaráme se rovněž i o vybavení interiéru (nábytek, podlahové krytiny, dekorace).

 


Opce Nabídky


Na přání Vám můžeme rovněž nabídnout různé kontejnery společně s transportem, montáží a demontáží.

 

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/