eps
info@eps.net | www.eps.net
Akce » Produkty » Systémy pokojů a vybavení interiérů » Pronájem Nábytku
eps event spot Furnishing

Pronájem Nábytku

Příklady použití

Podrobnosti

Pronájem Nábytku

Díky naší blízké spolupráci s našimi partnerskými firmami v celé Evropě Vám
můžeme nabídnout koncepci vybavení nábytkem pro každou příležitost, která bude
přizpůsobena Vašim individuálním potřebám. Rádi budeme realizovat kompletní
projekt již od etapy plánování. Je možné využít náš servis CAD pro účely vytvoření
perfektní vizualizace prostor, ve kterých daná akce bude probíhat. Nabízíme rovněž
pomoc při zařizování nutných úředních povolení.
Rozsah naší nabídky:


• Nábytek kancelářský
• Zařízení pro catering a vybavení kuchyní
• Nábytek pro konference a semináře
• Nábytek pro bankety a bufety (včetně pronájmu nádobí a porcelánu)
• Židle banketní a čalouněné
• Designerský nábytek
• Vybavení šaten
• Dekorační materiály
• Koberce a podlahové krytiny
• Pronájem rostlin


Všechny produkty nabízíme rovněž i v nabídce full service, tedy včetně dodávky
i odvezení, montáže i demontáže, a také včetně údržby a čištění. Jeden z našich
technických vedoucích může za Vás a pro Vás převzít koordinaci montážních
a demontážních prací. Jestliže Vám scházejí odpovídající pokoje či prostory,
doporučujeme využít naši kompletní infrastrukturu v podobě dočasných pokojů a
prostor pro organizaci akcí (stany a kontejnery) společně se sanitárními systémy.

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/