eps
info@eps.net | www.eps.net
Akce » Produkty » Tribuny » Tribuny
eps event spot Grandstands

Tribuny

Všestranný systém tribun pro Vaši akci

Obrázky

Filmy

Ke stažení

Technická data

Modul standardní1,50 x 2,40 m
Měnící se šířkaod 4,50 m a rozšiřovaná ve 3,00 m úsecích
možnost stavby na 44 řad
hloubka od 2,40 m do 33,60 m
Výška počáteční (výška nožek)0,00 / + 0,20 / + 0,80 / + 1,40 m / …
Naklonění tribuny0,20 m s integrovanými schody
Hloubka řady0,80 m
Vybavení příslušenstvímsedadla, lavice, měkké návleky
Transport650 sedících míst/nákladní auto

Podrobnosti


Oblasti Použití


Náš systém tribun je výjimečně všestranný a je možné jej vystavět v souladu s Vašimi
potřebami. Automatický zajišťovací systém se západkami překonává jiné alternativní
systémy svým tichým způsobem montáže. Byl navíc vyprojektován tak, aby bylo
optimalizováno využití prostoru, což přináší tu výhodu, že se získává poměrně více
míst s tou nejlepší viditelností, která jsou dostupná divákům na stejném povrchu.

 


Vlastnosti


Tribuna firmy eps je modulovou konstrukcí, má vždy aktuální knihu kontrol a odpovídá
platným předpisům. Má povolení k používání jak venku na otevřeném prostranství,
tak i uvnitř budov. Naše nabídka zahrnuje jak tribuny s místy ke stání, tak i tribuny s
místy k sezení: s lavicemi nebo s individuálními sedadly. Navíc můžeme nabídnout
měkké potahy v černé barvě a číselné označení míst.

 


Opce Nabídky


Ať už si vyberete řešení standardní nebo řešení individuálně přizpůsobené Vašim
potřebám a terénním podmínkám – svou pomoc Vám nabízíme již ve fázi plánování.
Tato pomoc zahrnuje veškeré nezbytné prohlídky místa konání akce, profesionální
měření tohoto místa a také zajištění požadovaných povolení. Navíc naplánujeme
a zorganizujeme transport, jakož i odbornou montáž a demontáž, kterou provede
náš vyškolený personál. V oblasti přípravy technických nákresů Vám k dispozici
poskytneme naše oddělení projekce podporované počítačovými programy (CAD).

 

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/