eps
info@eps.net | www.eps.net
Kontakt » Důvěrnost
Default Event

Důvěrnost

Politika důvěrnosti

Veškeré osobní údaje shromážděné na internetových stránkách firmy eps holding gmbh budou přechovávány a zpracovávány výlučně za účelem obsluhy individuálního klienta, rozesílání informací o produktech nebo podávání nabídek. Operátor internetových stránek garantuje, že s Vašimi údaji bude zacházeno jako s důvěrnými, v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu analýzy prohlížení internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics využívá “cookies”, čili textové soubory umísťované v počítači uživatelem za účelem analýzy, jakým způsobem využívají návštěvníci tyto internetové stránky. Informace generované prostřednictvím cookie na téma využívání internetových stránek uživatelem budou předávány společnosti Google a přechovávány touto společností na jejich serverech v Spojených státech. V případě zapnutí funkce anonimizace IP na té internetové stránce bude adresa IP uživatele nejdříve zkrácena v členských zemích Evropské unie a v jiných státech náležících do Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná adresa IP zaslána na server společnosti Google ve Spojených státech, a to ještě před tím, než bude zkrácena. Google bude využívat tyto informace pro účely hodnocení užívání internetových stránek uživatelem, pro vytváření raportů týkajících se pohybu na stránkách určených operátorům a pro poskytování jiných služeb spojených s pohybem na internetových stránkách a s používáním internetu. Google nebude spojovat adresu IP uživatele zaslaného prohlížečem v rámci programu Google Analytics z žádnými jinými údaji, které jsou v jejím vlastnictví. Uživatel může rezignovat z cookies, pomocí výběru odpovídajícího nastavení v prohlížeči, je však nutné mít na paměti, že v takovém případě využití všech možností a funkcí stránek může být nerealizovatelné. Pro účely rezignace ze zápisu vytvářených dat vztahujících se k využívání internetových stránek uživatelem (včetně adresy IP) a jejich zasílání do Google je nutné stáhnout a nainstalovat zásuvku do prohlížeče, která je dostupná na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Využití společenských zásuvek Facebook

Naše internetová stránka využívá společenské zásuvky (plugins) společenské sítě facebook.com, kterou spravuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Když navštěvujete naše internetové stránky, které takovou zásuvku obsahují, bude navázáno spojení se servery Facebooku a zpráva odeslaná Vaším prohlížečem spustí zásuvku na naší stránce. Informace o tom, které naše stránky jste navštívili budou předány na servery Facebooku. Jestliže jste přihlášeni na Facebooku, Facebook přiřadí tuto návštěvu k Vašemu účtu na Facebooku. Veškeré informace týkající se interakce se zásuvkou (např. stisknutí tlačítka „Líbí se mi!” nebo přidání komentáře) budou také připsány na Váš účet. Je možné se tomu vyhnout tak, že se odhlásíte před použitím zásuvky.
Pro získání více informací na téma shromažďování a využívání dat Facebookem, jakož i informací týkajících se Vašich práv a možností v oblasti důvěrnosti se prosím seznamte s politikou důvěrnosti Facebooku.

Inspektor pro záležitosti ochrany důvěrnosti

V případě jakýchkoliv otázek nebo pochybností týkajících se našich internetových stránek a/nebo ochrany důvěrnosti prosíme o kontakt: eps holding gmbh, Inspektor pro záležitosti ochrany důvěrnosti (Privacy officer), dr Daniel Kerscher, 82152 Krailling, Deutschland, nebo o zaslání zprávy e-mail na adresu: datenschutzbeauftragter@eps.net.

Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/