eps
info@eps.net | www.eps.net
Kontakt » Právní připomínky
Default Event

Právní připomínky

Intelektuální majetek a vyloučení odpovědnosti

Intelektuální vlastnictví, obsažené na našich stránkách, tzn. logo, fotografie, grafika, filmy a animace, je chráněno autorskými právy. Strana neposkytuje licence na využívání intelektuálního vlastnictví, které je v majetku eps gmbh lub, třetím stranám. Bez předchozího souhlasu není dovoleno obsah této stránky využívat pro komerční účely, v celku nebo po částech, není možné jej kopírovat, rozšiřovat, modifikovat nebo zpřístupňovat třetím osobám.

Tyto internetové stránky byly dopracovány do nejvýše možného stupně, avšak operátoři nemohou zaručit, že informace, které jsou na stránkách obsaženy, jsou kompletní a zcela bez chyb. eps holding gmbh nepřijímá odpovědnost za ztráty, které mohou být přímým nebo nepřímým výsledkem užívání těchto internetových stránek. Týká se to rovněž externích internetových stránek, které jsou voleny pomocí hyperspojení.

poznámka týkající se odpovědnosti: Mimo důkladné kontroly obsahu neneseme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Operátoři propojených stránek nesou výlučnou odpovědnost za jejich obsah.

Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/