eps
info@eps.net | www.eps.net
Stavebnictví » Produkty » Systém ochrany podloží » Box Panels
eps bau box panels 2

Box Panels

Systém podloží uzpůsobený pro pohyb těžkých vozidel a přátelský pro chodce

Technická data

Materiálhliník vyráběný metodou kontinuálního lití
Rozměry (d x š x v)2,44 x 3,00 x 0,048 m
Hmotnostcca. 268 ,00kg pro Panel
Povrchlehce profilovaný, přizpůsobený pohybu chodců
Vybavení příslušenstvímenkamat, goe-textilní materiál, fólie PE, gumové
rohože
Zatíženíprostupná pro vozidla do 12 tun hmotnosti na
nápravu
Transport549,00 m² nebo 183,00 lfm (75 Box Panels)
nákladní auto 13,60 m

Podrobnosti

Oblasti Použití

Box Panels prokazují své výhody na nerovném zemním podloží a zajišťují optimální
rozložení zatížení. Jsou ideálním řešením v případě nutnosti zajistit transportní
cestu nebo podloží pod scénu v případě akcí, příjezdových cest a krajinic cest na
staveništi, pracovních plošin a skladovacích povrchů. Při pokládání na speciálních
gumových rohožích je možné panely Box Panels použít rovněž v případě zajištění
citlivých povrchů, jako jsou dlažby nebo běžecké dráhy na stadiónech.

Vlastnosti

Po sešroubování panelů Box vzniká rovný povrch, díky kterému získáváme optimální
rozložení zatížení a výrazné zlepšení nosnosti daného existujícího podloží. Díky
lehkému profilování povrchu umožňují panely Box Panels bezpečný pohyb pěším,
invalidním vozíkům, kolům a automobilům. Box Panels jsou instalovány s pomocí
automobilového jeřábu umístěného na konci automobilu, který se během montáže
pohybuje po již položených deskách. Díky tomu je podloží chráněno od samého
počátku instalování systému pro cestu.

Opce Nabídky

Box Panels jsou dostupné nejen v rámci námi poskytované komplexní služby, která
zahrnuje transport a služby montážního týmu, ale můžete rovněž spoléhat na pomoc
vyškolené osoby, která vykonává dozor. V rámci opce nabízíme jako doplňující
ochranu podloží enkamat, geo-textilii (vlákninu), fólii PE, gumové rohože, gumové
rohože anebo geo-textilní materiál. Dle Vašeho přání Vám můžeme nabídnout
montážní návod anebo profesionálního montéra.

 

 

Dotaz

Otázky, pøipomínky nebo prosby?

Prosíme o vyplnìní pole zvýraznìné a napsat své pøipomínky. Budeme Vás kontaktovat tak rychle, jak jen to bude možné.

Prosím o informace týkající se následujícího materiálu:


Leták produktù a další soubory je možné stahovat z našich stránek.


Osobní údaje bereme jako dùvìrné a nezveøejòujeme je tøetím osobám. Více uvádíme v naší Politice dùvìrnosti
DEKRA ZertifiziertSCC zertifizierter Betrieb
Details
Podìl se o stránku:
QR-Code to this Page
Copyright 2013 © eps holding gmbh. Všechna práva vyhražena.
Url: http://www.eps.net//cs/holding/vitame-na-strankach-firmy-eps/